z histórie


Niečo z klubovej histórie

15.septembra 1955 bol za účasti 21 zakladajúcich členov založený jachtársky oddiel SLOVAN CHZJD. Za prvého predsedu bol zvolený Vilo Teplý. Výbor tvorilo 6 členov – Hošo Jančina, Jozef Horan, Fero Jarušek, Oto Malý, Dušan Rolný a Jindra Vaďura. Pre úplnosť uvádzame aj ostatných trinásť zakladajúcich členov - Ivo Brachtl, Šaňo Gerthoffer, Dušan Hapala, Juraj Korbel, Felix Kutlík, Jirka Krejčí, Jirka Pacl, Vlado Porubský, Aleš Svoboda, Otakar Štich, Milan Ugron a Ladislav Wawra.

V ďaľších rokoch sa vystriedali v pzícii predsedu klubu viacerí členovia: Vilo Teplý, Karol Guníš, Miroslav Loukota, Martin Šamaj, Peter Šabo, Ivo Vaďura

Členmi súčasného klubu je zo zakladajúcich členov Vilo Teplý, Vlado Porubský a Oto Malý.

Vo výboroch sa vymenilo množstvo členov, ktorí úspešne priviedli klub k výborným športovým a spoločenským úspechom. Spomeňme aspoň niektoré mená tých, ktorí v týchto výboroch pracovali. Láďa Čada, Mirča Čadová, Milan Ugron, Betka Horáková, Vlado Porubský, Maroš Ugron, Vierka Ugronová, Jano Puchoň, Zdeno Ráček, Jindra Vaďura, Paľo Vaďura, Marian Cerovský, Vilo Mihalík, Igor Holák, Boris Kančev, Vlado Petrovič, Andrej Horák, Dana Jančinová, Paľo Popálený, Jarka Loukotová, Ilja Sadilek a mnoho ďaľších.O vysokej športovej výkonnosti svedčí aj nasledovný zoznam pretekárov, ktorí boli za svoje športové výsledky ocenení titulom „ Majster Športu “:

Viliam Teplý, Antonie Malá, Darina Vaďurová, Róbert Molnár, Andrej Horák, Milan Puchoň, Martin Šamaj, Igor Karvaš a Jana Horáková – Uličná.

Za týmito úspechmi stoja mnohí naši funkcionári a v nemalej miere mnohí rodičia. Z funkcionárov, z ktorých boli taktiež viacerí ocenení za svoju prácu uvádzame:

Vlado Porubský bol za svoju dlhoročnú a obetavú prácu ocenený exekutívou ISAF, je držiteľom strieborných olympijských kruhov SOV a titulu zaslúžilý rozhodca.

Oto Malý dostal za svoju dlhoročnú vynikajúcu prácu v telovýchove bronzovú sošku od medzinárodného olympijského výboru vo Švajčiarsku. Je držiteľom strieborných olympijskych kruhov od SOV a titulu zaslúžilý trenér. Titul zaslúžilý rozhodca majú ešte aj Betka Horáková, Zdeno Ráček, Miško Jančina.

Dlhá a úspešná história klubu je obsiahnutá v publikácii vydanej pri príležitosti oslavy 50 výročia založenia klubu :

50 rokov pod belasými plachtami